julklappstips!

Kvinnokalender Umeå 2018

12 damer som bidragit till Umeås utveckling
Berättelser i ord och bild av »Umeå kvinnokarta« & »Dagens dam«

Väggkalender i A3-format, 12 månader / 12 kvinnoporträtt.
Finns att köpa från 3 december på Akademibokhandeln Åkerbloms, Bildmuseet, Bokcafé Pilgatan, Eljest, Handelsgården, Ingrids, Kvinnohistoriskt museum och Västerbottens museum.

OBS SLUTSÅLD!

Kalendern som PDF > kvinnokalender_low