KVINNOKALENDER JÖNKÖPING OCH SKARABORG 2020

Uppfylld av boksläpp (»Dramatiska damer«) och glada tillrop grävde Nils Hjort efter bra historier på hemmaplan. Jag ritade och paketerade damerna till två månadskalendrar. En med koppling till Jönköping och en till Skaraborg (Funkar naturligtvis i resten av landet också!) kalendrarna är i A3-format och kostar 200 kr + porto! 

Kontakta Nils HÄR för info om säljställen etc.